Podatki za III kwartał 2019r

2019-09-08   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E

Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować
w dniu 16 września 2019r (poniedziałek)
w godz. 17.30 - 18.30
w Domu Strażaka w Chorągwicy
.
Wpłat można również dokonywać u mnie w domu

Sołtys
Renata Gabryś