Nowe zasady przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK Wieliczka

2019-08-13   |   sołtys

Mieszkańcy Gminy, którzy chcą oddać odpady
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Wieliczce, ul. Jedynaka 30
muszą okazać deklaracje o wysokości opłaty za śmieci lub jej odpis,
który można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.