Wyniki wyborów

2019-06-25   |   Sołtys

Znamy już wyniki wyborów na Sołtysów, Członków Rad Sołeckich, Członków Rad osiedli.

best replica watches

 

Uchwała nr 12 Gminnej Komisji Wyborczej Wieliczce z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej sołectwa Chorągwica

Na podstawie § 19, ust. 20 Statutu Sołectwa Chorągwica oraz § 9, pkt 2, § 10 i § 16 Regulaminu Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 114/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli zarządzonych na dzień 23 czerwca 2019 r., Gminna Komisja Wyborcza w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1.

Na podstawie przekazanych przez Sołecką Komisję Wyborczą protokołów z wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Chorągwica ogłasza się, że:
1. Sołtysem została wybrana: GABRYŚ Renata Joanna

2. Członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani:
DĘBOWSKI Tadeusz Kazimierz
DUBIEL Zofia Dorota
GACZOŁ Mirosław Jan
KOWAL Arkadiusz Mateusz
STAROWICZ Krystyna Zofia
WINDAK Jacek Kazimierz

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2019 r.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń sołectwa Chorągwica, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka.

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Agnieszka Szostak (-)
Członek Komisji - Agnieszka Gębarowska (-)
Członek Komisji - Bożena Pachacz (-)
Członek Komisji – Beata Palonek (-)