Inwentaryzacja pieców i kotłów

2019-05-29   |   sołtys


Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zwraca się z prośbą
o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu ankiet
dotyczących inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków
na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.
Ankiety zostały rozesłane listownie do Państwa w marcu 2019 r.
 

Ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2019 r. na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i  Gminy w Wieliczce, ul. Słowackiego 49, pok. nr 1, bądź mailem (np. skan) na adres: ekodoradca@wieliczka.eu.

Ankietę można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka lub pod adresem:

ANKIETA dotycząca wymiany pieców wykorzystujących paliwa stałe oraz inwentaryzacji  źródeł ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
Ankieta dostępna jest również u Sołtysa.]

Best Replica Watches