Zagrożenie przeciwpowodziowe i podtopienia

2019-05-23   |   Sołtys

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość indywidualnego odbioru worków z piaskiem potrzebnych do zabezpieczenia mienia.

Można je odebrać na placu przed Areną Lekkoatletyczną w Wieliczce (pierwszy wjazd od strony ul. Narutowicza przed dawnym młynem).


Przypominamy, że przez 24 h wszystkie zagrożenia można zgłaszać na Straż Miejską w Wieliczce: tel. 12 278 21 05.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze Miasta i Gminy Wieliczka. Burmistrz polecił służbom wchodzącym w skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Wieliczka podjęcie stosownych działań, w szczególności wprowadzenia obowiązku stałego monitorowania sytuacji na terenie gminy.

 

Stan rzek i potoków oraz lokalnych strumieni jest nadal wysoki. W najbliższych godzinach sytuacja może ulec pogorszeniu. Prosimy o zachowanie ostrożności i nie przebywanie w okolicach zbiorników wodnych.


- - - - - 
https://www.wieliczka.eu/pl/201129/14985/worki-z-piaskiem-do-zabezpieczania-mienia.html