Wybory sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli Miasta i Gminy Wieliczka

2019-05-19   |   sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Artur Kozioł
zarządza wybory sołtysów, członków rad sołeckich
oraz członków rad osiedli na dzień 23 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informacje na www.wieliczka.eu

 
Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 18.00