Podatki za II kwartał br

2019-05-06   |   sołtys

Wpłaty z tytułu podatku
będę przyjmować
w Domu Strażaka w Chorągwicy

w dniu:
14 maja 2019r (wtorek) w godz. 18.00 - 19.00
Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu.
Równocześnie przypominam, iż ze względu na prace remontowe w budynku
Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego,
czynna jest tylko kasa w Magistracie, ul. Powstania Warszawskiego 1.

Sołtys
Renata Gabryś