Podatki za I kwartał 2019r

2019-03-07   |   sołtys


Wpłaty z tytułu podatku
będę przyjmować
w Domu Strażaka w Chorągwicy

w dniach:
14 marca 2019r (czwartek) w godz. 17.15 - 18.00
16 marca 2019r (sobota)w godz. 9.00 - 10.00
Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu.


Równocześnie przypominam, iż ze względu na prace remontowe w budynku
Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego,
czynna jest tylko kasa w Magistracie, ul. Powstania Warszawskiego 1.