Wielicka Mediatek otwarta!

2019-02-04   |   Sołtys

26 stycznia otwarto Wielicką Mediatekę, która będzie siedzibą Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, w obecności Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła i licznie zebranych samorządowców, poświęcił nowopowstały budynek.

Nowa siedziba wielickiej biblioteki łączy w sobie kilka funkcji nowoczesnej czytelni, sali kinowej na ok. 180 osób i sali konferencyjnej.

Projekt inwestycji opracowano głównie z myślą o poprawie warunków lokalowych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, której pomieszczenia są niewystarczające wobec rosnących potrzeb i liczby czytelników.

 

Pełna galeria fot. FOTO Rogalska.