Zebranie wiejskie

2018-09-12   |   sołtys

                O G Ł O S Z E N I E

Sołtys Sołectwa Chorągwica zwołuje na dzień
24 września 2018r (poniedziałek) o godz. 18.00
Zebranie Wiejskie Sołectwa Chorągwica
w remizie OSP w Chorągwicy.
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór protokolanta zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania.

Sołtys
Renata Gabryś