Wyłożenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka

2018-06-17   |   sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach 18 czerwca do 16 lipca b.r. (bez sobót i niedziel)
w godzinach pracy urzędu , w budynku przy ul. Limanowskiego 32, pokój 30.

Więcej informacji na www.wieliczka.eu