Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2019

2018-06-11   |   Sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019

Franck Muller Replica Watches

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane zadania wyłącznie o charakterze inwestycyjnym.

1. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2019 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 760 000,00 zł przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.
2. Na zadania ogólnogminne planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Na zadania lokalne planuje się środki w łącznej kwocie 760 000,00 zł.
4. Na zadania lokalne, służące mieszkańcom jednej jednostki pomocniczej Gminy ustala się limit w kwocie do 40 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

 

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego należy składać na
Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce

ul. Powstania Warszawskiego 1, w terminie określonym w ust. 2.

 

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego biegnie od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

 

 

 

Budżet obywatelski, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu, o wydaniu której zdecydują sami mieszkańcy miasta i gminy Wieliczka.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 16 lat.

Więcej informacji:

https://wbo.wieliczka.eu/