Konsultacje Społeczne

2018-06-02   |   Sołtys

Konsultacje społeczne nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka" jest jednym z ważniejszych etapów planowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka. W dokumencie tym zdefiniowane będą kierunki zagospodarowania Państwa nieruchomości, zostaną także określone warunki rozwoju przestrzennego oraz funkcje będące podstawą do opracowania w późniejszym etapie "Planu Zagospodarowania Przestrzennego".


W ramach Konsultacji zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji zmian w budynkach Urzędu Miasta i Gminy:

- codziennie w godz. od 8.30 do godz. 10.30
- w poniedziałki podczas przyjęć stron od godz. 14.30 do godz. 17.00


Zachęcamy także do wypełnienia anonimowej ankiety, która pozwoli określić kierunki rozwoju:
- komunikacji, w tym autobusowej,
- układu drogowego, chodników i parkingów,
- infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
- ochrony środowiska,
- rozbudowy szkół, przedszkoli i żłobków.

Ankietę można zostawić w budynkach Urzędu Miasta i Gminy lub wypełnić on-line:

www.ankieta.wieliczka.eu

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Po konsultacjach zostanie przygotowany dokument "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka", który będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18 czerwca do 16 lipca 2018 r. Uwagi do w/w projektu będzie można składać do 16 sierpnia 2018 r.