Zmiany w prawie łowieckim

2018-05-20   |   sołtys

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018r Ustawy z dnia 22 marca 2018r o zmianie ustawy  Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, że od 1 kwietnia 2018r wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania , właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody tj. do właściwego terytorialne Wójta/Burmistrza Gminy.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków znajdują się na stronie www.wieliczka.eu
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska