Podatki za II kwartał

2018-05-02   |   sołtys

OGŁOSZENIE

Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować
w dniu 7 maja 2018r (poniedziałek)
w godz. 17.15 - 18.00 oraz po zebraniu wiejskim
w Domu Strażaka w Chorągwicy.
Wpłat można również dokonywać u mnie w domu.

Sołtys
Renata Gabryś