e-usługi w Wieliczce

2018-01-14   |   Sołtys

Gmina Wieliczka zrealizowała projekt pn:
"Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów
wraz z integracją z systememi dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy
oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce"

Szczegóły na stronie: www.eurzad.wieliczka.eu