Podatki za IV kwartał

2017-10-30   |   sołtys

                                                      O G Ł O S Z E N I E

                                          Wpłaty z tytułu podatków  będę przyjmować
                                                 w Domu Strażaka w Chorągwicy
                                                 w dniu 3 listopada 2017r (piątek)
                                                        w godz. 18.00 - 19.00

                                                                                                  Sołtys 
                                                                                          Renata Gabryś