Zebranie wiejskie

2017-09-11   |   sołtys

                                                  O G Ł O S Z E N I E

Sołtys Sołectwa Chorągwica  zwołuje na dzień

21 września 2017r /czwartek/ o godz. 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA 

w Remizie OSP w Chorągwicy

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Uchwała ws wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania

Sołtys
Renata Gabryś