Podatki za III kwartał

2017-09-08   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E

Wpłaty z tytułu podatków  będę przyjmować

w Domu Strażaka w Chorągwicy

w dniu  15 września 2017r (piątek) w godz. 17.00 - 18.30

Wpłaty można również dokonać u mnie w domu.

                                                                    Sołtys 
                                                              Renata Gabryś