Zebranie wiejskie

2016-09-07   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E

Sołtys Sołectwa Chorągwica

zwołuje na dzień

19 września 2016r /poniedziałek/ o godz. 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA 

w Remizie OSP w Chorągwicy

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Uchwała ws wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania

Sołtys
Renata Gabryś