Jubileusz Księży Michalitów w Pawlikowicach

2011-10-04   |   admin

29 września br., wierni zebrali się w Kościele w Parafii Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach, aby wziąć udział w uroczystej mszy św., odbywającej się z okazji 90-lecia zatwierdzenia Zgromadzenia Michalitów, sprawowanej pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. W dziękczynnej Eucharystii wzięło udział blisko 80 kapłanów, siostry zakonne, mieszkańcy parafii oraz przybyli goście. Księża Michalici od wielu lat posługują w dwóch parafiach Gminy Wieliczka w: Pawlikowicach i Gorzkowie.

Po długich latach starań Zgromadzenie św. Michała Archanioła, 29 września 1921 r. otrzymało kanoniczne zatwierdzenie na prawie diecezjalnym w archidiecezji krakowskiej. Tego aktu dokonał arcybiskup Adam Stefan Sapieha, ówczesny pasterz Kościoła krakowskiego. Wydarzenie to miało doniosłe znaczenie dla michalitów a oficjalna aprobata Kościoła otworzyła drogę do dalszego, duchowego rozwoju.

- Dzisiaj dziękujemy Opatrzności za mądrą decyzję pasterską arcybiskupa Adama Sapiehy, który zatwierdził nowe Zgromadzenie zakonne św. Michała Archanioła na prawie diecezjalnym w 1921 roku. Dziękujemy za te 90 lat, podczas których Zgromadzenie rozrosło się i wpisało w misję Kościoła w Polsce oraz w wielu krajach świata - powiedział w homilii metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

W uroczystości uczestniczyli także: przełożony generalny ks. Kazimierz Radzik CSMA z całym Zarządem, przełożony wiceprowincji włosko-szwajcarskiej ks. Bogdan Kalisztan, przełożony delegatury niemiecko-austriackiej ks. Antoni Trojak, współbracia z Białorusi, Ukrainy, Włoch, Papui Nowej Gwinei, wszyscy przełożeni i proboszczowie z michalickich placówek w Polsce, inspektor krakowskiej inspektorii salezjanów ks. Dariusz Bartocha SDB, kapłani dekanatu wielickiego oraz przełożona generalna sióstr michalitek m. Natanaela Bednarczyk z Zarządem wraz z pozostałymi siostrami. Podczas mszy św. obecni byli także przedstawiciele samorządu: burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł oraz zastępca burmistrza Wieliczka ds. Społecznych Urszula Rusecka. Uczestniczące w liturgii dzieci i młodzież z parafii zapewnili wspaniałą oprawę liturgiczno-muzyczną.

Patek Philippe Replica Watches

Informacja pochodzi z wieliczka.eu