OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

2016-06-13   |   Sołtys

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA o ponownym , częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy WIELICZKA-OBSZAR C (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

 

Zobacz Ogłoszenie