Nowy Prezes OSP w Chorągwicy

2016-02-10   |   sołtys

www.ttw-clone.org

W dniu  7 lutego br. odbyło się

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy
zebranie sprawozdawczo - wyborcze.
Była to okazja do podsumowania działań odchodzącego zarządu OSP
i wyboru nowego zarządu.
Nowo wybrany zarząd:
Prezes - Aleksander Starowicz
V-ce Prezes - Naczelnik Waldemar Perz
Skarbnik Andrzej Perz
Sekretarz Kacper Leśniak
Gospodarz Grzegorz Czajczyk.
Była to również okazja do pokazania strażakom i gościom wyremontowanej kuchni w budynku "Domu Strażaka"w Chorągwicy. Koszt całego przedsięwzięcia to 62500 zł.
Na całość inwestycjipozyskano środki finansowe: 35000 zł z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, 7500 zł z budżetu OSP w Chorągwicy oraz wkład Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet.

Zarząd OSP w Chorągwicy

 

Dziękujemy dotychczasowemu Prezesowi Panu Andrzejowi Perz za zaangażowanie i pracę na rzecz OSP a nowemu Prezesowi życzymy wytrwałości i sukcesów.
Sołtys i Rada Sołecka