Informacja na temat budżetu Sołectwa

2011-09-22   |   sołtys

Przypominam Państwu, iż do końca 2011r Sołectwo nie dysponuje żadnymi
środkami finansowymi.

Cała kwota w wysokości 4500 zł przyznana na potrzeby Sołectwa Chorągwica decyzją Zebrania Wiejskiego w dniu 10 lutego 2011r została przeznaczona na budowę komina w budynku OSP w Chorągwicy.

Sołtys