Budżet Obywatelski 2016

2015-06-30   |   Sołtys

  

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka  informuje, iż od 22 czerwca 2015 r. do 15 września 2015 r. do godz. 16.00 można składać wnioski z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego
Gminy Wieliczka na 2016 r.

Łączna kwota przeznaczona na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego naszej gminy na rok 2016 wynosi

1 500 000,00
(jeden milion pięćset tysięcy złotych)

Przewidywane kwoty wydatków przeznaczonych w roku 2016 na realizację poszczególnych zadań Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka będą ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej gminy wieliczka na rok 2016, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Wieliczce do dnia 15 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje zawarte są na www.wieliczka.eu  oraz w załącznikach.

Równoczesnie zapraszam mieszkańców na spotkanie ws Budżetu Obywatelskiego
w dniu 15 lipca godz. 18.00 w Domu Strażaka w Chorągwicy.

                                                    Sołtys

 

ZAŁĄCZNIKI: