Wybory sołtysów, członków rad sołeckich Miasta i Gminy Wieliczka

2015-04-27   |   Sołtys

Uchwała nr 12 Gminnej Komisji Wyborczej Wieliczce z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej sołectwa Chorągwica

Replica Watches

Na podstawie § 19, ust. 20 Statutu Sołectwa Chorągwica oraz § 9, pkt 4, § 10 i § 16 Regulaminu Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy

Wieliczka z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 r.,

Gminna Komisja Wyborcza w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1.

Na podstawie przekazanych przez Sołecką Komisję Wyborczą protokołów z wyborów

Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Chorągwica ogłasza się, że:

1. Sołtysem została wybrana:

GABRYŚ Renata Joanna
 

2. Członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani:

DĘBOWSKI Tadeusz Kazimierz

DUBIEL Zofia Dorota

GUMULSKI Roman

KOWAL Arkadiusz Mateusz

STAROWICZ Grzegorz Leszek

WINDAK Jacek Kazimierz

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2015 r.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń sołectwa Chorągwica, w Urzędzie Miasta

i Gminy w Wieliczce oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka.

Przewodniczący Komisji – Adam Marek Panuś (-)

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Anna Piotrowska (-)

Członek Komisji – Marian Braś (-)

Członek Komisji – Agnieszka Gębarowska (-)

Członek Komisji – Beata Palonek (-)

www.perfake.me