Podziękowanie za 4-lata współpracy

2015-04-22   |   Sołtys

Szanowni Mieszkańcy Chorągwicy!

Dobiega końca moja 4-letnia kadencja jako sołtysa Chorągwicy.  Serdecznie  dziękuję wszystkim Mieszkańcom, organizacjom spo-łecznym i sympatykom Chorągwicy za okazane wsparcie, wszelką pomoc, dobre słowo i życzliwość z jaką spotykałam się na co dzień. Dziękuję również Radzie Sołekiej za zaangażowanie w codzienne spra- wy naszej miejscowości.

Renata Gabryś