Wybory sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli Miasta i Gminy Wieliczka

2015-04-16   |   Sołtys

Uchwała nr 15 Gminnej Komisji Wyborczej Wieliczce z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wpisania kandydatów do rejestru kandydatów sołectwa Chorągwica

Na podstawie §  19,  ust. 14 Statutu Sołectwa  Chorągwica  oraz §  15,  ust. 2 i 3 Regulaminu Gminnej  Komisji Wyborczej w  Wieliczce stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 lutego 2015 r.,

 

Gminna Komisja Wyborcza w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1.

Wpisuje się do Rejestru Kandydatów sołectwa Chorągwica następujących kandydatów: 

1.       na sołtysa:

GABRYŚ Renata Joanna

PERZ Paulina Stanisława

 

2.       na członków rady sołeckiej:

DĘBOWSKITadeusz Kazimierz

DUBIEL Zofia Dorota

GUMULSKI Roman

KOWAL ArkadiuszMateusz

MROCZEK Jolanta Ewa

NAMYSŁ Barbara

PIETRZAK Dorota

STAROWICZGrzegorz Leszek

STAROWICZ Ewa Marta

SZKLARSKIPawełMaciej

WINDAK Jacek Kazimierz

ZIÓŁKOWSKI Witold Andrzej

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2015 r.

§ 3.

Uchwała   podlega   ogłoszeniu   na   tablicach   ogłoszeń   sołectwa   Chorągwica   oraz   na   stronie internetowej Gminy Wieliczka.

Przewodniczący Komisji – Adam Marek Panuś (-)
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Anna Piotrowska (-)
Członek Komisji – Marian Braś (-)
Członek Komisji – Agnieszka Gębarowska (-)
Członek Komisji – Beata Palonek (-)

 

Przypominamy że wybory odbywać się będą  26 kwietnia 2015 r.

w godzinach
od 8.00 do 18.00.

W naszej miejscowości wybory odbywać się będą w Domu Strażaka Chorągwica.