Psy

2015-04-12   |   sołtys

 

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi agresywnego zachowania wolno biegających psów po naszej miejscowości, zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli i opiekunów psów o nadzór oraz zwrócenie uwagi czy zwierzę nie opuściło posesji.

Równocześnie przypominam, że wszelkie informacje i zgłoszenia można uzyskać w;
- Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
  te. 12 2634223
- Straży Miejskiej w Wieliczce
  Tel. 12 2782105

 

Sołtys