Jakie będą losy mienia wiejskiego Chorągwicy?

2014-10-27   |   sołtys

Szanowni Mieszkańcy,

Otrzymałam powiadomienie, że w dniu 7 listopada 2014r o godz. 10.30 na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka zostaną przeprowadzone pomiary geodezyjne w celu podziału działki nr 21/3, stanowiącej mienie gminne Sołectwa Chorągwica /tj. działka na której znajduje się kaplica, las i na której planowany jest taras widokowy/. W Gminie uzyskałam informację, że Ks. Proboszcz Parafii w Pawlikowicach wraz z Radą Kaplicy w Chorągwicy podjęli starania o przejęcie kaplicy wraz z działką na własność Parafii Pawlikowice. Ponieważ nie znam treści, ani zakresu wniosku o przejęcie nieruchomości, nie mogę Państwu wyjaśnić czy dotyczy to całej działki , której powierzchnia wynosi 62 ary, czy tylko jej części.

Dlatego zachęcam mieszkańców do obecności podczas pomiarów i podziału nieruchomości dokonanych na zlecenie Gminy, gdyż to Państwo będziecie decydować o losach mienia wiejskiego.

Przypominam, że przedmiotowa działka stanowi mienie gminne Sołectwa Chorągwica i wszelkie decyzje dotyczące tej nieruchomości muszą być zatwierdzone przez Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

Sprawę prowadzi Wydział Mienia Gminnego UMiG Wieliczka , Pełnomocnik Burmistrza ds. Komunalnych Pan Krzysztof Pakuła, tel. 12/2634323

Sołtys Renata Gabryś