Zebranie Wiejskie Sołectwa Chorągwica

2014-08-28   |   sołtys

Sołtys Sołectwa Chorągwica
zwołuje na dzień
11 września 2014 r. /czwartek/ o godz. 18.00
Zebranie Wiejskie Sołectwa Chorągwica
w Remizie OSP w Chorągwicy

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór protokolanta zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznania środków z funduszu sołeckiego
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania

Sołtys
Renata Gabryś