Nabór Na małe projekty i dla mikroprzedsiebiorców

2014-08-18   |   Sołtys

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” działającego na terenie gminy Wieliczka wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe Projekty” - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

27 sierpnia 2014 roku – 10 września 2014 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” miejscowość: Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania www.wielickawies.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania www.wielickawies.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl dla operacji z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” miejscowość: Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. 

Wysokość dostępnych środków w danym naborze w 2014 r. na operacje w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu:

  • „Małe projekty” wynosi 16 997,68 zł.
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 193 470,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 012/ 288 00 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wielickawies.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby operacja mogła zostać wybrana do realizacji musi uzyskać minimum 20 punktów.