Konsultacje społeczne projektu "Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015- 2022

2014-07-14   |   sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłosił konsultacje projektu dokumentu pn.
"Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015 - 2022.

Uwagi oraz propozycje przedsięwzięć do dokumentu można zgłaszać drogą elektroniczną na interaktywnej stronie: www.konsultacje.wieliczka.eu
Zgłaszane projekty i pomysły należy umieszczać w określonych kategoriach.
Wszystkie zgłaszane potrzeby pozwolą na przygotowanie zestawienia zadań  do wykonania w okresie obowiązywania nowej strategii na lata 2015-2022.

Konsultacje projektu trwają do 15 września br.

Szczególowe informacje znajdują się na stronie www.wieliczka.eu