Mur czy taras widokowy?

2014-04-25   |   Soltys

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Chorągwica działka nr 21/3, na której był wybudowany mur stanowi Mienie Gminne Sołectwa Chorągwica i wszelkie działania dotyczące tej działki, zgodnie z wyżej przytoczonym Statutem wymagają zgody organu uchwałodawczego Sołectwa, czyli Zebrania Wiejskiego.

 

Ponieważ do Gminy Wieliczka nie wpłynął wniosek o zaopiniowanie budowy pełnego muru na parkingu przy kaplicy, na działce stanowiącej Mienie Gminne Sołectwa Chorągwica, wykonanie tej budowli stało się samowolą budowlaną.

 

W związku z licznymi zapytaniami i negatywnymi opiniami mieszkańców n.t. wzniesionego muru zgłosiłam sprawę do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, prosząc o wyjaśnienie sprawy.

 

W konsekwencji Gmina Wieliczka zobowiązała wykonawcę – Pana Jerzego Perza do usunięcia budowli, co zostało wykonane. W związku z tym, Gmina odstąpiła od zgłoszenia sprawy do Nadzoru Budowlanego.

Tak więc, Rada Kaplicy błędnie poinformowała Państwa, że to ja dokonałam zgłoszenia sprawy do Nadzoru Budowlanego.

 

Na Zebraniu Wiejskim w dniu 8 kwietnia 2014r  mieszkańcy ustosunkowali się do tej sprawy i zaproponowali wykonanie tarasu widokowego na tym terenie, zobowiązując mnie do podjęcia działań  w tym kierunku.

 

 Sołtys 

Renata Gabryś

https://www.copyprot.com/swiss-tag-heuer-c-67.html

https://www.copyprot.com/swiss-iwc-c-249.html