Podatki za IV kwartał 2013r

2013-11-08   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E

Wpłaty z tytułu podatków będę przyjmować
w Domu Strażaka w Chorągwicy 

w dniu 15 listopada 2013r (piątek)
w godz. 17.00 – 18.00

Wpłaty można również dokonać u mnie w domu w dniu 16 listopada (sobota)

Sołtys Sołectwa Chorągwica
Renata Gabryś