Apel do właścicieli nieruchomości

2013-10-08   |   sołtys

Apel do właścicieli i zarządców nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka apeluje do właścicieli i zarządców nieruchomości o przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz do natychmiastowego usuwania nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.


Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest zobowiązany do wykonywania prac kontrolnych i konserwacyjnych wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające do tego kwalifikacje (Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719).


Podczas spalania materiałów palnych (np. gazu w piecykach łazienkowych) przy braku tlenu w otaczającym powietrzu powstaje tlenek węgla zwany popularnie czadem. Wdychanie nawet niewielkiej jego ilości może spowodować zatrucie, silny ból głowy, śpiączkę a często utratę życia. Czad jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku, blokuje dostęp tlenu do organizmu, a w większej ilości powoduje śmierć poprzez uduszenie. Głównym źródłem zaczadzeń w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), która może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji (czyszczenia) lub wad konstrukcyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dopływu niezbędnej ilości świeżego powietrza, głównie w ogrzewanych pomieszczeniach, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku wymiany okien na nowe, które są bardziej szczelne. Nie wolno pod żadnym pozorem zatykać otworów (tzw. kratek) wentylacji wywiewnej z łazienek, kuchni, kotłowni , przez które do pomieszczenia z urządzeniem grzewczym dopływa świeże powietrze.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu powinien przynajmniej raz w roku wezwać fachowca, który sprawdzi stan urządzeń gazowych i przewodów kominowych, a przed oraz w trakcie sezonu grzewczego zadbać o wizytę kominiarza w celu usunięcia z tych przewodów zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania.


W trosce o własne bezpieczeństwo warto też rozważyć zamontowanie
w domu czujek dymu i gazu, które niejednokrotnie mogą uratować nam życie.
   
PAMIĘTAJMY !
Od zastosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.