Zebranie wiejskie

2013-09-15   |   sołtys

Sołtys Sołectwa Chorągwica
zwołuje na dzień
24 września 2013 r (wtorek) o godz.18.00
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA
w Domu Strażaka w Chorągwicy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór protokolanta zebrania
4. Uchwała ws wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania.