Zakończono renowację kapliczki Matki Boskiej

2013-08-11   |   Sołtys

Jak Państwo zauważyli niedawno zostały zakończone prace konserwatorskie przy kapliczce Matki Boskiej koło przystanku nr 1.

 

Prace trwały ponad 2 miesiące, ich  koszty zostaną sfinansowane z środków unijnych , z Programu Leader - z Małych Projektów.

Wykonane prace konserwatorskie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inspektora nadzoru .

 

Efekt renowacji pozostawiam Państwu do oceny.