Informacja o odbiorze śmieci po 1 lipca 2013r

2013-06-28   |   sołtys

Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013r.!

W związku z trwającą procedurą wyboru wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie naszej gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, iż od dnia 1 lipca 2013r. do czasu podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu, odbiór odpadów komunalnych będzie kontynuowany przez firmy wykonujące te usługi obecnie.
Nie ulega zmianie obowiązek złożenia przez właścicieli i zarządców nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie zobowiązany dokonywać opłat za wywóz odpadów, w deklarowanej wysokości, w kasie urzędu lub na rachunek bankowy do 15 każdego miesiąca, bez wezwania. Pierwszą opłatę należy uiścić do 31 lipca 2013 r.
Gmina podpisała porozumienia z firmami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli i zarządców nieruchomości z terenu gminy i na ich podstawie pokryje koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.
Szczegółowe informacje na temat organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych w okresie przejściowym będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej urzędu.
W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 230, 12 26 34 239, 12 26 34 250.

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcą, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.