Wielickie dyktando

2013-04-25   |   sołtys

Dyktando tuż, tuż!

Zgłoś się! Chyżo! Już!

Mieszkańcy powiatu wielickiego! Już 11 maja będziecie mogli sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne oraz interpunkcyjne w III Wielickim Dyktandzie. Zgłoszenia ruszyły!

 


Indywidualne zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 30 kwietnia do godz. 19:00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA i Regulamin III Wielickiego Dyktanda można znaleźć na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.wiliczka.eu oraz w siedzibie biblioteki.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do organizatora do dnia 30 kwietnia:

 a) elektronicznie – przesyłając wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA za pomocą e-maila na adres dyktando@biblioteka.wieliczka.eu  (decyduje data wpłynięcia e-maila);

 b) faksem – przesyłając wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA z odręcznym podpisem na nr 012 288-23-44 (decyduje data wpłynięcia faksu);

 c) listownie – wysyłając wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA z odręcznym podpisem na adres PiMBP w Wieliczce, ul. Żwirki i Wigury 2, 32-020 Wieliczka (decyduje data wpłynięcia listu do biblioteki);

 d) osobiście do siedziby Organizatora, w godzinach otwarcia biblioteki lub do bibliotek publicznych na terenie powiatu wielickiego.


Pamiętaj! Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2013 r.