Podatki za 2013 rok

2013-03-08   |   sołtys

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wpłaty z tytułu podatków

będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy 
w dniach:

13 marca 2013r (środa)  w godz. 17.00 – 18.30

15 marca 2013r (piątek) w godz. 17.00 – 18.30

Wpłaty można również dokonać u mnie w domu w dniu 16 marca (sobota)

Sołtys 
Renata Gabryś