Konsultacje w LGD "Wielicka Wieś"

2013-03-01   |   sołtys

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Wieliczka,
mikroprzedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną do skorzystania z bezpłatnego doradztwa prowadzonego przez specjalistę w zakresie pozyskiwania środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 na działania:

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
 „Małe projekty”

Doradztwo prowadzone będzie cyklicznie w każdy czwartek od godz. 14.00 do 17.00
w biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Sienkiewicza 2 w Wieliczce.

Dyżury rozpoczynają się 7 marca 2013 r. o godz. 14.00.

Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt z biurem LGD (tel.12 288 00 95 lub mail: biuro@wielickawies.pl).

Jeśli  jesteś …

 aktywnym mieszkańcem wielickich wsi,
 członkiem organizacji działającej na terenie Gminy Wieliczka,
 masz pomysł  i chciałbyś w swojej miejscowości wdrożyć projekty związane z:

 warsztatami edukacyjnymi z zakresu promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie wielickiej wsi,
 utworzeniem nowych, modernizacją, doposażeniem, i wyposażeniem gospodarstw agroturystycznych,
 przedsięwzięciami o charakterze edukacyjnym podkreślające dziedzictwo lokalno-przyrodnicze terenu wielickiej wsi,
 wyposażeniem, doposażeniem organizacji o działalności artystycznej, innej niż folklorystyczna,
 przedsięwzięciami kulturalnymi, rekreacyjno-sportowymi i integracyjno-aktywizującymi,
 tworzeniem nowych, modernizacją, doposażeniem podmiotów gospodarczych w tym z wdrażaniem nowych technologii,
 działaniami promującymi lokalną przedsiębiorczość w regionie wielicka wieś,
 realizacją zadań inwestycyjnych przez podmioty prowadzące lub rozpoczynające pozarolniczą działalność gospodarczą i inne ...

 

Przyjdź do nas, a powiemy Ci czy Twój pomysł na projekt wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) dla obszaru Gminy Wieliczka.