Światłowody

2013-01-02   |   sołtys

Szanowni Państwo,
Otrzymałam informację od inwestora
ws. prac nad budową światłowodów w Chorągwicy.
Zamieszczam ją poniżej:

Komunikat o aktualnym stanie inwestycji dotyczącej unijnego projektu zapewnienia mieszkańcom województwa małopolskiego dostępu do szerokopasmowego internetu z wykorzystaniem światłowodów.

Dotyczy sieci w miejscowościach Mietniów i Chorągwica

Uprzejmie informujemy,   projekt został  już  uzgodniony: best replica watches

-  w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieliczce,

- w  Gminnym Zarządzie Dróg w  Wieliczce,

-  oraz z Gaz-systemem – operatorem gazociągów przesyłowych.

Po  uzyskaniu w/w uzgodnień projekt został  przekazany do  uzgodnienia na Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa  Powiatowego w Wieliczce.

Termin odbioru uzgodnienia jest ustalony  na dzień 4 stycznia .

Ostatnim etapem jest   Projekt Zagospodarowania  Terenu, będący  załącznikiem  do zgłoszenia budowy.

 Dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej  10  stycznia 2013 r.

Termin rozpoczęcia prac, wg przepisów  nie może wystąpić wcześniej niż 30 dni od daty dokonania  zgłoszenia w Starostwie Powiatowym, czyli zakładamy  11 lutego. W tym dniu rozpoczynamy więc  budowę infrastruktury światłowodowej na terenie Chorągwicy i Mietniowa.


Jedyną trudnością, która  może stanąć poważnie na przeszkodzie jest  zima, gdyż  pewne prace nie mogą być wykonywane ze względu na wymogi technologii podczas mrozów.

Inwestycja jednak  na pewno rozpocznie się w dniu 11. lutego 2013 r.,

tylko rozpocznie od prac wewnątrz budynków, które i tak są najbardziej pracochłonne. Reasumując  wszystko wskazuje na to, że większość osób powinno zostać podłączonych do szerokopasmowego internetu do Świąt Wielkiej Nocy, przypadających w przyszłym roku w dniach 31.03/ 1.04.2013 r.


Równocześnie informujemy, iż do części  osób skierowane zostaną indywidualne  prośby o uzupełnienie oświadczeń o wyrażenie zgody; dotyczy to głównie osób, które jednoosobowo podpisały oświadczenia, a w księgach wieczystych widnieją inne osoby najczęściej   mąż lub  żona, bądź rodzeństwo.  


Informujemy dodatkowo, że najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac wszystkie osoby zostaną indywidualnie zawiadomione o tym fakcie.

 Prezes PHU Classcom
  dr inż. Marek Pilch