Okręgi wyborcze

2012-11-16   |   sołtys

Podczas XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wieliczce przyjęta została uchwała w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Konieczność taka zachodziła zgodnie z przepisem art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 113), który mówi „rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.”

Sołectwo Chorągwica razem z Lednicą Górną i Dobranowicami tworzą okręg wyborczy oznaczony nr 17. Z okręgu będziemy wybierać 1 radnego.

Best Replica Watches

UCHWAŁA NR XXII/321/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  dostępna jest w całości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu