Światłowody

2012-10-15   |   sołtys

Komunikat o aktualnym stanie inwestycji dotyczącej unijnego projektu zapewnienia mieszkańcom województwa małopolskiego dostępu do szerokopasmowego internetu z wykorzystaniem światłowodów.

Dotyczy sieci w miejscowościach Mietniów i Chorągwica

Na podstawie uzyskanych zezwoleń od właścicieli budynków i gruntów  zastał  opracowany  projekt do uzgodnienia w Zakładzie  Energetycznym.

Jednocześnie zostały przygotowane i  przekazane materiały  do  uzgodnień:

-  w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieliczce,

- w  Gminnym Zarządzie Dróg w  Wieliczce,

-  oraz z Gaz-systemem – operatorem gazociągów przesyłowych.


Przewidujemy, że w dniach 15 - 22  października otrzymamy potrzebne uzgodnienia.

Po otrzymaniu w/w uzgodnień projekt zostanie przekazany do  Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa  Powiatowego w Wieliczce - przewidywany termin do 5 listopada.

Po uzgodnieniu na Zespole UDP w Wieliczce  opracowany zostanie Projekt Zagospodarowania  Terenu jako załącznik do Zgłoszenia.

 Dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić około 10  listopada.


Termin rozpoczęcia prac, wg przepisów  nie może wystąpić wcześniej niż 30 dni od daty dokonania  zgłoszenia w Starostwie Powiatowym, czyli zakładamy na dzień 10 grudnia.


Wynika z powyższego, że inwestycja została przesunięta w czasie o 3 miesiące, tzn. zakładaliśmy rozpoczęcie prac w wrześniu 2012 r. Jednak jak informowaliśmy w  poprzednich komunikatach,  termin uzyskania zezwoleń musiał zostać przesuwany z pierwotnie planowanego 16 czerwca 2012 ( ! ) ( wówczas prace rozpoczęłyby się we wrześniu ) sukcesywnie aż na przełom sierpnia i września. Dodatkowo  3 tygodnie dodało nie wyrażenie zgody przez jedną na szczęście tylko jedną osobę ( rodzinę ) , co wymagało zmian w pierwotnym projekcie.

Nie można mówić o opóźnieniu samego projektu, gdyż w/g założeń unijnych termin zakończenia naszego projektu to grudzień 2013 r.

PHU Classcom starał się wykonać w ciągu 1 roku to,  na co Unia przeznacza standardowo 2 lata.


Wszystko jest logistycznie i technologicznie przygotowane tak, aby wiele osób uzyskało podłączenia jeszcze w tym roku.

Z kontaktów z w/w urzędami wynika, że terminy powinny zostać dochowane, jedynie co może stanąć poważnie na przeszkodzie to niestety zbliżająca się zima; pewne prace nie mogą być wykonywane ze względu na wymogi technologii podczas mrozów.

Najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac wszystkie osoby zostaną indywidualnie zawiadomione o tym fakcie.


Prezes PHU Classcom

dr inż. Marek Pilch