zebranie wiejskie ws zmiany uchwały

2012-09-26   |   sołtys

W związku z otrzymaniem pisma z dnia 21 września 2012r od Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, informującego iż zmniejszona została dla naszego sołectwa - kwota środków funduszu sołeckiego na 2013r musimy podjąć nową uchwałę uwzględniającą zmniejszenie środków  funduszu sołeckiego na przyszły rok. Wszystkie  zadania ujęte na 2013 r pozostaną, zmienie ulegną tylko środki na niektóre zadania.
Taka sama sytuacja dotyczy wszystkich sołectw w Gminie Wieliczka.

 

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO


Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa Chorągwica oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420; z późn. zm.)


ZWOŁUJĘ
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA  CHORĄGWICA


na dzień 27 września 2012 r. (czwartek) godz. 17.30

Zebranie odbędzie się w Domu Strażaka w Chorągwicy

Proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie Porządku Obrad.
3. Wybór protokolanta
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
5. Zamknięcie obrad.


                        

                                                                                     Sołtys
Renata Gabryś