Zebranie wiejskie

2012-09-03   |   sołtys

OGŁOSZENIE

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA

ZWOŁUJE NA DZIEŃ
11 WRZEŚNIA 2012 R. (WTOREK) O GODZ. 17.30

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA
CHORĄGWICA

W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja na temat budowy kanalizacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego na rok 2013.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zebrania.


Sołtys
(-)
Renata Gabryś