Day

2 marca, 2023
Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniach:10 marca b.r. (piątek) w godz. 17.00 – 18.0013 marca b.r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. SołtysRenata Gabryś
Read More
W dniu 14 marca 2023 r. (wtorek) na terenie Sołectwa Chorągwica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do drogi publicznej w dniu wywozu do godz. 6.00 rano.Odbierane są: zbędne meble, dywany, boazeria, urządzenia gospodarstwa domowego (sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i...
Read More