Szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie

2013-03-08   |   sołtys

Obowiązkowe szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie odbędzie się dnia 19 marca 2013 r o godz. 13.00  w Choragwicy przed budynkiem OSP . Obowiązkowi szczepienia podlegają psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia. Koszt szczepienia 25 zł,  z dojazdem do domu 30 zł Tel. do lecznicy  12 278 35 11...

czytaj więcej »

Podatki za 2013 rok

2013-03-08   |   sołtys

  O G Ł O S Z E N I E   Wpłaty z tytułu podatków będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy  w dniach: 13 marca 2013r (środa)  w godz. 17.00 – 18.3015 marca 2013r (piątek) w godz. 17.00 – 18.30 Wpłaty można również dokonać u mnie w domu w dniu 16 marca (sobota) Sołtys Renata Gabryś      ...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie Sołectwa Chorągwica

2013-03-01   |   sołtys

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICAZWOŁUJE NA DZIEŃ12 MARCA 2013 R. (WTOREK) O GODZ. 18.00ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICAW REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Informacja na temat budowy kanalizacji.5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 r.6. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2013 r.7. Dyskusja.8. Podjęcie uchwał.9. Sprawy bieżące i wolne wn...

czytaj więcej »

Konsultacje w LGD "Wielicka Wieś"

2013-03-01   |   sołtys

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Wieliczka, mikroprzedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną do skorzystania z bezpłatnego doradztwa prowadzonego przez specjalistę w zakresie pozyskiwania środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na l...

czytaj więcej »