Mur czy taras widokowy?

2014-04-25   |   Soltys

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Chorągwica działka nr 21/3, na której był wybudowany mur stanowi Mienie Gminne Sołectwa Chorągwica i wszelkie działania dotyczące tej działki, zgodnie z wyżej przytoczonym Statutem wymagają zgody organu uchwałodawczego Sołectwa, czyli Zebrania Wiejskiego.   Ponieważ do Gminy Wieliczka nie wpłynął wniosek o zaopiniowanie budowy pełnego muru na parkingu przy kaplicy, na działce stanowiącej Mienie Gminne Sołectwa Chorągwica, wykonanie...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2014-04-01   |   sołtys

  Sołtys Sołectwa Chorągwicazwołuje na dzień 8 kwietnia 2014r (wtorek)o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICAw Remizie OSP w Chorągwicy Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 r. 5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2014 r. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał. 8. Informacja na temat budowy kanalizacj...

czytaj więcej »

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

2014-03-17   |   sołtys

Urząd Miasta I Gminy w Wieliczce informuje, że w dniu 19.03.2014r /środa/na terenie Sołectwa Chorągwicaodbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych  oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektrycznymuszą być wystawione do drogi publicznejw dniu wywozu do godz. 6.00 rano. Odpady wielkogabarytowe muszą być pozbawione szyb....

czytaj więcej »

Mur przy kaplicy

2014-03-17   |   sołtys

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do mnie w sprawie wybudowanego muru  na parkingu przy kaplicy informuję,  iż nie jestem ani pomysłodawcą, ani wykonawcą tej inwestycji. Myślę, że wszelkie zapytania w tym temacie należy kierować do Rady Kaplicy i jej Przewodniczącego -Pana Jerzego Perza. SołtysRenata Gabryś...

czytaj więcej »